Obezite ameliyatları sihirli bir değnek değil, muhteşem bir araç. Bu aracı kullanmak için de biz BariatrikLab ekibi olarak olabildiğince destekle, tecrübeyle ve uzmanlıkla sizlerin yanınızdayız.

İletişimBizi Takip Edin

RANDEVU: 0532 054 00 49 / 0212 240 16 66

EN

Uyku Solunum Bozuklukları ve Obezite Cerrahisinin Tedavideki Yeri

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) çok bileşenli etiyolojisi olan, sık sık gece apne (solunum durması) epizodları oluşumu ve üst hava yollarında yinelenen güçten düşmelerin neden olduğu bir hastalıktır. Tanıda gece uykusunun izlenmesinden kullanılan polisomnografi kullanılmaktadır. Bu sendroma neden olan faktörlerden biri obezitedir. Obezitenin yaygınlığı son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. OSAS hastaların yaşam kalitesinde ve süresinde ciddi bir azalmaya sebep olmaktadır.

OSAS’ın morbid obez (VKİ>40 kg/m2) hastalarda görülme sıklığı yaklaşık %80 dir.VKİ>28 kg/m² üzerindeki obez hastalar ise risk grubundadırlar. OSAS tedavisinde değişik tedavi alternatifleri olmakla birlikte obez hastalarda uygulanan cerrahi teknikler (mide balonu, tüp mide, gastrik bypass ve duedonal switch) oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Obezite cerrahisinde hastanın diyet alışkanlıkları, yandaş hastalıkları, yaşam tarzı gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak hastaya en uygun cerrahi tedavi seçeneği uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi kalıcı kilo kaybını sağlayan, yandaş hastalıkların düzelmesine neden olan ve yaşam süresini uzatan efektif bir tedavi şeklidir.

Kilodaki %10’luk artışın Apne-Hipopne Indeksi (AHI) de yaklaşık %32’lik bir artış ile, kilodaki %10’luk bir azalmanın ise AHI’de %26’lık bir azalma ile ilişkili olduğunu saptanmıştır. Ortalama %222 fazla kiloya sahip ve şiddetli apnesi olan hastaların değerlendirildiği bir çalışmada ameliyattan 6 ay sonra AHI’nin 88.8’den 11.8 olay/saat’e düştüğü bulunmuştur. Dixon ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada ise obezite cerrahisinden 17 ay sonra fazla kiloda %50 ± 15’lik azalma, AHI’de 61.6 ± 34’ten 13.4 ± 13 olay/saate bir düşüş, ek olarak uyku kalitesinde, diurnal uyuklama ve yaşam kalitesinde büyük bir iyileşme tespit edilmiştir. Diyet ile kilo vermede başarılı olan hastalardan yalnızca %5-10’u birkaç yıl boyunca kilolarını korudukları düşünüldüğünde obezite cerrahisi uzun dönemde son derece etkili bir yöntemdir.

Obezite cerrahisi, kilonun çok daha düşük seviyelere düşürülmesinde, uzun vadede kilo kaybının sürdürülmesinde ve aralarında OSAS’ında bulunduğu yandaş hastalıkların düzeltilmesinde iyi sonuçların alındığı etkili bir tedavi seçeneğidir. 

Prof. Dr. Halil Coşkun