Obezite ameliyatları sihirli bir değnek değil, muhteşem bir araç. Bu aracı kullanmak için de biz BariatrikLab ekibi olarak olabildiğince destekle, tecrübeyle ve uzmanlıkla sizlerin yanınızdayız.

İletişimBizi Takip Edin

RANDEVU: 0532 054 00 49 / 0212 240 16 66

EN

Obezite Cerrahisinin Tip 2 Diyabet Tedavisine Etkisi

Diyabet dünya çapında yıkıcı bir sorundur. Dünya nüfusunun %8.3’ü diyabet hastasıdır ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Kilo alımınız arttıkça tip2 diyabet olma riskiniz de artmaktadır. Vücut kitle indeksi 35’ten yukarı olan obez bireylerin %25’inde tip2 diyabet görülmektedir. Kontrolsüz diyabet önlem alınmazsa uzun dönemde kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme kaybı gibi problemlere sebep olabilir.

Uzun yıllar boyunca obezite cerrahları, obezite cerrahisinin tip2 diyabet hastalarında etkili olduğunu gözlemlemişlerdir çünkü ameliyattan sonra çoğu hastaya diyabet ilaçlarını bıraktırmışlardır.

Obezite cerrahisinin diyabet tedavisinde etkisini değerlendirmek amaçlı iki çalışma yapılmıştır;

Birinci yapılan çalışma 150 kontrolsüz diyabet hastasına uygulanmıştır. Hastalar rastgele 50 şer kişilik 3 gruba ayrılmıştır. Çalışmada hastalara danışmanlık, kilo takibi, kan şekeri takibi ve diyabetik ilaç tedavisi uygulanmıştır. Bu gruplardan birincisine sadece ilaç tedavisi, diğerine gastric bypass kalan diğer gruba ise sleeve gastrectomy uygulanmıştır. Hastalar 1 yıl süreyle takibe alınmıştır.

Çalışmanın sonucunda bir yıl boyunca sadece yoğun ilaç tedavisi uygulanan grupta; hastaların % 12 sinde diyabetleri kontrol altına alınmıştır. (hgbA1C 6’dan az).Bu sonuç ilaç sayıları arttırılarak elde edilmiştir. Obezite cerrahisi grubunda ise; sleeve gastrectomy uygulanan hastaların % 42 si, gastric bypass uygulanan hastaların % 37 sinde diyabet kontrolü sağlanmıştır. Obezite cerrahisi hastalarının %78 si diyabet ilaçlarını bırakmışladır.

İkinci çalışma İtalya’da yapılmıştır. Son 5 yıldır diyabet hastası olan 60 kişi rastgele 20 kişilik, 3 er gruba ayrılmıştır. Gruplardan birine sadece ilaç tedavisi uygulanmıştır, diğer gruba ilaç tedavisi ve gastric bypass diğer kalan gruba da ilaç tedavisi ve biliopancreatic diversion uygulanmıştır. Hastalar 2 yıl takibe alınmıştır.

2 yılın sonunda sadece ilaç tedavisi alan grupta kesin bir iyileşme görülmemiş, gastric bypasslı hastaların % 78 inde, biliopancreatic diversionlu hastaların %98 inde diyabet tamamen ortadan kalkmıştır.

Sonuç olarak 2 yapılan çalışmada obezite cerrahisinin diyabet tedavisinde olumlu etkisini kanıtlamıştır. Her yapılan obezite ameliyatı herkes için doğru olmayabilir bu yüzden eğer  obezite cerrahisi düşünüyorsanız ve diyabetliyseniz sizin için doğru olan obezite cerrahisini öğrenmek için mutlaka doktorunuzdan yardım alınız.