Obezite ameliyatları sihirli bir değnek değil, muhteşem bir araç. Bu aracı kullanmak için de biz BariatrikLab ekibi olarak olabildiğince destekle, tecrübeyle ve uzmanlıkla sizlerin yanınızdayız.

İletişimBizi Takip Edin

RANDEVU: 0532 054 00 49 / 0212 240 16 66

EN

Mide Botoksu Öldürür Mü?

Son dönemde kilo kaybı amaçlı uygulanmaya başlanan Endoskopik Mide Botoksu ile ilgili pek çok soru almaktayım. Aslında bu konuyla ilgili daha önce bir VLOG çekimi yapıp YouTube Kanalım da yayınlamıştım. Bu video linkine buradan ulaşabilirsiniz. https://youtu.be/DAt7tlUuk5g

 

Öncelikle şunu söylemeliyim ki Obezite Tedavisi ile uzun süredir uğraşan bir hekim olarak Mide Botoksu Uygulaması yapmıyorum ve önermiyorum! Nedenlerini ve olası problemlerini aşağıda bilimsel veriler altında anlatacağım.

 

Etken maddesi Botulinum Toksini olup Clostridium Botulinum bakterisinden üretilen bir nörotoksindir. Aslında 8 ayrı tipi bulunmaktadır, bunlar A, B, C1, C2, D, E, F ve G olarak isimlendirilmektedir. İnsanlarda tedavi amaçlı olarak A, B, C tipleri kullanılmaktadır ve bunlar içerisinden en yaygın kullanımı olan Botoks A dır. Mide Botoksun da kullanılan da A tipidir.

 

Botoks A klinik olarak nöromusküler blokaj etkisiyle kaslarda geçici felce sebep olmaktadır. Bu özelliği kullanılarak özellikle estetik cerrahide, bazı göz hastalıklarında, sindirim sistemi motilite bozukluklarında, bazı makat bölgesi hastalıklarında kullanımı olan bir ajandır. Ancak bu kullanım alanlarıyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış ve uygulama alanı bulmuştur.

 

Mide Botoksu uygulaması ilk olarak deney hayvanları üzerinde 2000 yılında Gui ve ark. ları tarafından 20Ü uygulanarak gündeme getirilmiş ve bir miktar kilo kaybı olduğu belirtilmiştir. Benzer bir deneysel çalışmada Prof. Dr. Halil Coskun ve ark. (bu ben oluyorum…) tarafından yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. İlk insan üzerindeki uygulama ise Rollnik ve ark. ları tarafından 2003 yılında 100 Ü Botoks A kullanılarak yapılmış ve %8.9 oranında bir kilo kaybı olduğu belirtilmiştir. Daha sonraları bu konuya olan ilgi artmış ve bir çok araştırmacı bu konuda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu tedavinin ana mekanizması kullanılan Botoks A ile mide kası üzerinde felç yaparak mide hareketleri engellenmekte, mide boşalımı gecikmekte ve kişinin açlık hissinin azaldığı ifade edilmektedir. Peki gerçekten bu şekilde mi olmaktadır?

 

2000’li yıllardan itibaren yapılan çalışmalarda ve aradan geçen 17 yıllık bir süreden sonra bu çalışmaların hepsinin derlenmesi gündeme gelmiş ve 2017 yıllında konuyla ilgili çok önemli 2 Makale (Review Article) yayımlanmıştır. Review Article’ların özelliği yapılan tüm çalışmaların bilimsel açıdan en değerli olanlarının (doğruluk değeri en yüksek) incelenerek bir çıkarım yapmayı hedeflemesidir.

 

Elshakh ve ark. ları 2017 yılında Obes Surg Dergisinde “The Role of Endoscopic Intra-Gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment” Review Article da bu konuda yazılmış 60 makaleyi incelemiş en değerli olan 11 tanesinin verilerini çıkartarak bir karşılaştırma yapmışlardır ve sonucunda Botoks A uygulamasının kilo kaybettirici etkisinin bilimsel kanıtlar içermediğini ve etkili bir sonuç vermediğini belirtmişlerdir.

 

Bustamante ve ark. ları da 2017 yılında Obes Surg Dergisinde “Obesity Treatment with Botulinum Toxin-A Is Not Effective: a Systematic Review and Meta-Analysis” Review Article da 8615 Medline kayıdı tespit etmiş olup 11 yüksek bilimsel değeri olan yayına ulaşarak inceleme yapmışlardır. Sonuç olarak yapılan değerlendirmede Botox A uygulamasının obezite tedavisinde etkili bir yöntem olmadığı verisine ulaşmışlardır.

 

Son olarak Moura ve ark. ları 2019 yılında Obes Surg Dergisinde “EUS-Guided Intragastric Injection of Botulinum Toxin A in the Preoperative Treatment of Super-Obese Patients: a Randomized Clinical Trial” çalışmasında çok yüksek kilolu obez hastaların ameliyat öncesi riskini azaltmak amacıyla kilo kaybı sağlamak için yöntemi gündeme getirmiş ancak etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum, son derece zararsız bir işlem olarak ifade edilen bu uygulama gerçeği yansıtmakta mıdır? Yukarıda da belirttiğim gibi Botoks A bir ilaçtır ve uygulama dozları hastalıklara ve uygulanan organa göre farklılık göstermektedir. Mide Botoks A uygulamalarında da maalesef uygulanan doz ile ilgili bir standart yoktur. Literatürde 20-500 Ünite arasında doz farklılıkları gözlenmektedir. Botox A uygulanırken organa özel toksik doz düzeyleri mevcuttur ve bu oldukça önemlidir. Amerika’da FDA Botox Toksisitesine karşı 2008 ve 2009 yıllarında uyarı yapmış, aritmi, kalp krizi, nöbet geçirilmesi, solunum durması ve ani ölüm riski bildirilmiştir. Ayrıca Botoks A’nın tedavi amacıyla bir organ üzerinde uygulanması için FDA tarafından onaylanması gerekmektedir. Mide Botoksu ile ilgili bir onay söz konusu değildir.

 

Sonuç olarak elimizdeki tüm tıbbi literatür verilerine göre Mideye Botoks A uygulaması ile ilgili kilo kaybettirici özelliği üzerine hiç bir pozitif veri bulunmamaktadır. Diğer taraftan Botoks A’nın olası komplikasyonları FDA tarafından belirtilmiştir. Bu günkü güncel verilerle kilo kaybettirici etkisi tespit edilemeyen bir ilacın istenmeyen sonuçlarının ortaya çıkması bir komplikasyona değil malpraktise yol açacaktır.

 

Prof. Dr. Halil Coşkun